Sekretesspolicy

Registreringsrapport i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/99)
Controller
Ninka Oy Y 2107485-0
Ruispellontie 8 (på 1960- 2000)
08700 Lojo

 

Ninka Oy behandlar alla kunduppgifter i fullständig sekretess och åtar sig att inte lämna ut kunddata till någon tredje part. Den kontaktperson som ansvarar för registerärenden är Nina Röntynen juhla@ninka.fiVår kundtjänst ansvarar för att svara på registerfrågor och feedback inom två arbetsdagar.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Registret används endast för underhåll av kundrelationen mellan Ninka Oy och kunder. Du behöver inte registrera dig för din beställning. 

Registrets innehåll

Kundbasinformation: kundnummer, namn, postadress, postadress, ort, telefonnummer, e-postadress, orderhistorik och leveransspårningsinformation. Registret lagrar kundens tillstånd att skicka marknadsföringskommunikation.

Regelbundna datakällor

Kontaktinformation lagras när du registrerar dig. Annan information lagras när du gör inköp i onlinebutiken.

Regelbundna dataöverföringar och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Den registeransvarige lämnar inte ut information till tredje part. 

Ta bort data

Data kan tas bort från kundens begäran eller slutet av kundrelationen.

Principer för registerskydd

Datasystemet för den registeransvarige och filerna skyddas normalt av de tekniska säkerhetsmetoder som används. Åtkomst till registret kräver ett personligt användarnamn och lösenord som endast beviljas registrarens personal som är associerade med status och funktioner för den registeransvarige.

Förbud-rätt

Kunden har rätt att förbjuda utlämnande och behandling av deras uppgifter för direkt reklam och andra marknadsföringsändamål. 

 

Alla frågor besvarade

Nina Ronne juhla@ninka.fi 

0504420626